top of page
AFSPRAKEN

Wij werken enkel op afspraak. Op die manier proberen we wachttijden minimaal te houden. Gelieve tijdig aanwezig te zijn (minimaal vijf minuten op voorhand) op de gemaakte afspraak.

Wij proberen ons ook aan de geplande tijdstippen te houden. Urgenties zijn echter niet te voorzien. 

Indien u een afspraak wenst voor meerdere personen, boek dan 1 afspraak per persoon. 

Sommige onderzoeken vragen meer tijd dan een klassieke consultatie (15 minuten). Indien u consulteert omwille van een kleine ingreep, uitgebreid gynaecologisch onderzoek, psychologisch gesprek, ECG (hartonderzoek) of een pre-operatief onderzoek vragen wij u vriendelijk dit aan telefoon expliciet te vermelden, zodat wij wat meer tijd kunnen vrijmaken, of een dubbele afspraak te reserveren indien u online boekt.

 

We streven ernaar om de vrije artsenkeuze van de patiënten te respecteren, binnen de mogelijkheden van onze gezamenlijke agenda.
Het aantal afspraken en huisbezoeken dat elke arts individueel kan doen, is echter niet onbeperkt.

HUISBEZOEKEN

Huisbezoeken vraagt u telefonisch aan voor 11 uur! Later op de dag kunnen we niet garanderen dat er dezelfde dag nog een dokter zal kunnen langskomen.

De beste plaats om uw huisarts te raadplegen is op de praktijk. Daar is al het materiaal voor een goede verzorging en een degelijk onderzoek voorhanden en hebben de dokters toegang tot uw volledig medisch dossier. Daarom vragen wij u om, indien mogelijk, steeds op consultatie te komen.

TELEFONEREN MET ARTS

Indien u een arts zelf wenst te spreken, kan u dit steeds aan het secretariaat vermelden. U wordt op een later tijdstip teruggebeld door één van de artsen. Indien het secretariaat gesloten is, kan u dit ook telefonisch via het keuzemenu 3 aanvragen.

 

Mogen wij u vragen op andere momenten enkel in geval van HOOG dringendheid te laten doorschakelen. U hebt ongetwijfeld al ondervonden hoe storend een telefoon tijdens de consultatie kan zijn.

WACHTDIENST

Dagelijks kan u tussen 8:00u en 19:00u terecht bij één van de artsen van onze praktijk.

Na 19u op weekdagen, kan u bellen op het nummer: 03/886.16.16 om de arts van wacht via een keuzemenu te contacteren. 

Op gewone werkdagen is er geen wachtdienst in de huisartsenwachtpost. De wachtdienst tijdens de week wordt voor elke regio afzonderlijk georganiseerd door de betrokken huisartsenkring. 

Tijdens het weekend (van vrijdagavond 19:00u tot maandagochtend 08:00u) en op feestdagen (avond voordien 19:00u tot volgende ochtend 07:00u) is de huisartsenwachtpost N16 geopend. De wachtpost is bereikbaar via hetzelfde telefoonnummer: 03/886.16.16.

Huisartsenwachtpost N16, Kleine Amer 24b, 2870 Puurs-Sint-Amands. Klik op onderstaande knoppen voor meer info.

ATTESTEN EN VOORSCHRIFTEN

De inname van medicatie vergt een regelmatige medische opvolging.

 

Bij een afspraak of huisbezoek geeft de arts voldoende voorschriften mee tot de volgende controle.

Het bekomen van een medicatie voorschrift telefonisch, los van een afspraak of huisbezoek wordt slechts zeer uitzonderlijk toegestaan.

GLOBAAL MEDISCH DOSSIER

Uw globaal medisch dossier bevat al uw medische gegevens zoals operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen, enzovoort. Uw medisch dossier kan u zelf ook raadplegen via de website van COZO.


Wij begeleiden u bij het beheer van uw gezondheid. Door een GMD te openen, maakt u een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen artsen mogelijk. Bovendien kunnen wij bij patiënten met een GMD ook op een gerichtere manier preventieve zorg op maat aanbieden.


U geniet dankzij het GMD van een hogere terugbetaling voor een raadpleging of huisbezoek, volledige terugbetaling van het supplement voor de avondraadpleging en verhoogde terugbetaling bij verwijzing naar specialisten.

 

Hoe kan u een globaal medisch dossier aanvragen of verlengen ?

Een GMD is kosteloos voor de patiënt en wordt aangevraagd of verlengd bij uw huisarts.  Zorg ervoor dat u uw ID-kaart meebrengt zodat de huisarts de tussenkomst rechtstreeks kan afhandelen via uw ziekenfonds. 

TARIEVEN

Alle dokters zijn geconventioneerd en volgen de officiële tarieven zoals vastgelegd in het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen. 

‘s Avonds is de raadpleging duurder dan overdag. Deze tariefverhoging heeft als doel dat patiënten zoveel mogelijk overdag naar de huisarts zouden gaan. Het supplement wordt echter integraal terugbetaald door het RIZIV indien onze praktijk uw GMD beheert. 

In onze praktijk kan U met bancontact betalen. Om veiligheidsredenen geniet dit ook onze voorkeur.

OPLEIDINGSPRAKTIJK

Onze praktijk is door het ICHO  (Interuniversitair Centrum voor Huisartsopleiding) sinds 1 september 2018 erkend als officiële opleidingspraktijk.

Dit wil zeggen dat we in staan voor de opleiding van een huisarts-in-opleiding (HAIO) en geneeskundestudenten. De HAIO is reeds afgestudeerd aan de universiteit en als arts gediplomeerd. Hij/zij doorloopt verder de laatste twee jaar van zijn/haar specialisatie als huisarts. 

Dit brengt een positieve impuls in onze praktijk : jonge krachten brengen nieuwe ideeën en nieuwe kennis met zich mee. 

De HAIO (Huisarts in Opleiding) wordt ingeschakeld als een volwaardige collega en heeft haar eigen spreekuren, doet huisbezoeken en wachtdiensten. Hij/zij zal dit doen onder toezicht van de praktijkopleider. 

Alles wat de HAIO doet, bespreekt hij/zij dagelijks met de andere artsen uit de praktijk. Wekelijks is er gezamenlijk teamoverleg en daarna ook een bespreking van problemen en leermomenten met de praktijkopleider.  Aan de hand van uw dossier blijft uw huisarts goed op de hoogte van alles wat er voor uw gezondheid gebeurt. 

GRIEPVACCINATIE

De griepvaccins van onze patiënten plaatsen wij bij voorkeur op vier zaterdagen in november (zie voorpagina voor exacte data). Op deze momenten zullen wij uitsluitend griepspuiten plaatsen.

Dit bieden wij u extra aan zodat de consultaties tijdens de week bewaard kunnen blijven aan mensen die ziek zijn.

 

Hoe verloopt dit praktisch?

 • U komt een voorschrift voor het griepvaccin halen na telefonisch contact of u krijgt dit mee bij een consultatie.

 • U bewaart het griepvaccin in de koelkast.

 •  Op de aangeduide zaterdagen komt u tussen 09u en 12u langs op de praktijk, hiervoor dient u GEEN afspraak te maken. Aangezien we enkel griepspuiten plaatsen, zal u niet lang moeten wachten!

 • U brengt enkel het griepvaccin en uw identiteitskaart mee.

 • Gelieve losse kledij aan te doen, zodat de bovenarm snel vrij gemaakt kan worden.

 • Op deze afspraak krijgt u enkel een griepvaccin. Andere problemen of vragen naar voorschriften worden niet afgeleverd. Hiervoor maakt u een afspraak tijdens de week.

 

Griepvaccinatie wordt aanbevolen aan volgende groepen:

 • 65-plussers

 • Vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen

 • Chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte (astma, COPD), een lever of nierziekte, suikerziekte, ziekte van Crohn, …

 • mensen met verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling

 • Al wie in een woonzorgcentrum of andere instelling verblijft

 • Iedereen die onder hetzelfde dak woont als de bovengenoemde risicopersonen

 • Iedereen werkzaam in de zorgsector

ZORGAANBOD

Naast consultaties voor gezondheidsproblemen kan u terecht voor een heel aantal andere zaken zoals:

 

Bloedafname

Gynaecologisch onderzoek en advies, starten met de pil en pilcontrole, maken van een uitstrijkje, preventief kankeronderzoek en vaccinatie

Zwangerschapsbegeleiding

Onderzoek en opvolging van pasgeboren baby´s en kinderen

Vaccinaties van kinderen en volwassenen

Reisadvies en reisvaccinaties

Verzorgen van wonden en hechten van snijwonden

Sportongevallen

ECG (electrocardiogram)

Verwijderen van huidgezwelletjes en huidvlekken.

Begeleiding van chronische aandoeningen zoals diabetes, verhoogde bloeddruk, allergie, obstipatie, longziekten, enz…

Preventieve kankeronderzoeken (borst, baarmoederhals, prostaat, darm, …)

Rookstopbegeleiding

Begeleiding bij gezins- en levensvragen

Begeleiding bij seksuele problemen

Gezondheidsvoorlichting – uitleg geven over ziekte en gezondheid

Coördineren van thuiszorg

Coördineren van palliatieve thuiszorg en stervensbegeleiding

NUTTIGE LINKS

Antigifcentrum

Centrum Algemeen Welzijn

Centrum Geestelijke Gezondheid

Wetenschappelijke onderbouwde patiënteninfo

 

Rookstop advies

Wetenschappelijk onderbouwde patiënteninfo

Reisvaccinaties en advies

Vaccinatiegegevens

Afspraken
Huisbezoeken
Telefoneren
Wachtdienst
Attesten
GMD
Tarieven
Opleidingspraktijk
Zorgaanbod
Nuttige links
Griepvaccinatie
bottom of page